Polityka prywatności

logo imagineskop smol

Galeria Imagineskop
nie gromadzi i nie udostępnia danych dla celów reklamowych i komercyjnych. Strona wymaga zalogowania tylko ze względu na dostęp do plików z rysunkami przeznaczonymi do pobrania.

Dane pobrane w czasie rejestracji (poza adresem e-mail) nie są weryfikowane i mogą pozostać fikcyjne. Na życzenie wszystkie dane są usuwane bezpowrotnie.